Szociális hozzájárulási adó kedvezmények 2017

  

A kedvezmény megnevezése

A kedvezmény mértéke

Gyermekgondozási díj, illetve gyermekgondozást segítő ellátás, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően adható kedvezmény. A bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 22 százalékával csökkenthető a szocho a foglalkoztatás első két évében, 11 százalékával a foglalkoztatás harmadik évében.
Minimum három gyermekre tekintettel családi pótlékra szülőként jogosult, és gyermekgondozási díjban, illetve gyermekgondozást segítő ellátásban vagy gyermeknevelési támogatásban részesült vagy részesülő alkalmazása esetén adható kedvezmény. A bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 22 százalékával csökkenthető a szocho a foglalkoztatás első három évében, 11 százalékával a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében.
Gyermekgondozási szabadságról – feltéve, hogy a munkavállaló ezen időtartam alatt csecsemőgondozási díjban, gyesben vagy gyermekgondozási díjban részesült – visszatérő munkavállaló, és ezen szabadság időtartama alatt vagy ezt követően foglalkoztatott másik munkavállaló heti 20-20 órás részmunkaidős foglalkoztatása esetén adható kedvezmény. A két természetes személy bruttó munkabérének, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének (azaz 255 ezer forintnak) a 7 százalékával csökkenthető a szociális hozzájárulási adó.  A kedvezmény legfeljebb 3 évig jár.
25 év alatti, legfeljebb 180 nap biztosítási idővel rendelkező pályakezdő esetében adható kedvezmény. A szocho a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 22 százalékával csökkenthető, maximum a foglalkoztatás első két évében.
25 év alatti – kivéve a fenti pályakezdőt – és 55 év feletti foglalkoztatott utáni kedvezmény. A szocho a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 11 százalékával csökkenthető.
Karrier Híd Programban részt vevők esetében járó kedvezmény. A bruttó munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének a 11 százalékával csökkenthető a szocho.
Közfoglalkoztatás esetén A bruttó közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a közfoglalkoztatási garantált bér 130 százalékának a 11 százalékával csökkenthető a szocho.
Kutatók foglalkoztatása esetén igénybe vehető kedvezmény, doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, illetve tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő alkalmazásakor járó kedvezmény. A bruttó munkabér, de legfeljebb 500 ezer forint 22 százalékával csökkenthető a szocho.
Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt alkalmazása esetén adható kedvezmény. A bruttó munkabér, de legfeljebb 200 ezer forint 11 százalékával.
Megváltozott munkaképességű vállalkozók és munkavállalók utáni kedvezmény. A kedvezmény a bruttó munkabér, egyéni vállalkozó által saját maga, illetve a tag után a kifizető által megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének (azaz 255 ezer forintnak) a 22 százalékával csökkenthető a szocho.
Mezőgazdasági munkakörben – (FEOR-08) 6. főcsoport 61. csoportjába tartozó, a  7. főcsoport 7333 számú foglalkozásából a  mezőgazdasági gép (motor) karbantartója, javítója munkakörben és a 8. főcsoport 8421 számú munkakörben – foglalkoztatott 25 év feletti és 55 év alatti munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény. A bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 11 százalékával csökkenthető az adó.
Szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás új munkavállalóira igénybe vehető kedvezmény. A szocho a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 22százalékával csökkenthető a foglalkoztatás első két évében, 11százalékával a foglalkoztatás harmadik évében.
Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak utáni kedvezmény. A bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 11 százalékával csökkenthető a szocho.
Tartósan álláskeresők után igénybe vehető kedvezmény. Az adó a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 22 százalékával csökkenthető a foglalkoztatás első két évében, 11 százalékával a foglalkoztatás harmadik évében.

 

Az alábbi igazolások szükségesek az adókedvezmény igénybevételéhez:

Gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás (korábban gyes),valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően:

Gyermekgondozási díj folyósítását vagy annak megszűnését az egészségbiztosítási szerv, illetve a társadalombiztosítási kifizetőhely igazolja. A gyermekgondozást segítő ellátás, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítását, illetve a folyósítás megszűnését a fővárosi és megyei kormányhivatal vagy a családtámogatási kifizetőhely igazolja. Az igazolásokat az ellátásban részesülő személy kérelmére állítják ki. A kedvezményt a foglalkoztató az ellátásokról szóló igazolás birtokában érvényesítheti.

Minimum három gyermekre tekintettel családi pótlékra szülőként jogosult, és gyermekgondozási díjban, illetve gyermekgondozást segítő ellátásban részesült vagy részesülő, vagy gyermeknevelési támogatásban részesült vagy részesülő alkalmazása esetén azt is igazolni kell, hogy minimum három gyermek után a szülőnek jár a családi pótlék, amit szintén a fővárosi és megyei kormányhivatal igazol. Az igazolásokat az ellátásban részesülő személy kérelmére állítják ki. A kedvezményt a foglalkoztató az ellátásokról szóló igazolások birtokában érvényesítheti.

25 év alatti, legfeljebb 180 nap biztosítási idővel rendelkező pályakezdő:

Az adókedvezmény az adóhivatal igazolása alapján érvényesíthető, amit a foglalkoztatott személy kérelmére állítanak ki. Az igazolás nem lehet 15 napnál régebbi. Az adóhivatal egy alkalommal, igazolásban jelzi a munkáltatónak, hogy a 25 év alatti munkavállalója legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik. A foglalkoztató az igazolás birtokában érvényesítheti a szochokedvezményt.

Karrier Híd Program:

Az adókedvezmény a hatósági bizonyítványban foglaltakon alapul. Az állami foglalkoztatási szerv adja ki a hatósági bizonyítványt az ügyfél kérelmére. A hatósági bizonyítvány a kiállításának napjától a kiállításának hónapját követő tizenkettedik hónap utolsó napjáig érvényes, amit a hatósági bizonyítványon is feltüntetnek. A foglalkoztató a bizonyítvány birtokában érvényesítheti a szochokedvezményt.

Megváltozott munkaképességű személyek esetén:

A jogosult kérelmére a kormányhivatal rehabilitációs hatósága gondoskodik a rehabilitációs kártya igénylésével kapcsolatos eljárás megindításáról, ennek keretében adatot szolgáltat az adóhivatal részére a rehabilitációs kártyára való jogosultság fennállásáról. Az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges jogosultságot igazoló rehabilitációs kártyát az adóhivatal állítja ki. A kedvezményt a foglalkoztató a kártya (illetve azt helyettesítő igazolás) birtokában érvényesítheti.

Tartósan álláskereső esetében:

Feltétel, hogy az állami foglalkoztatási szerv a foglalkoztatást megelőző 275 napon belül legalább 183 napig álláskeresőként nyilvántartotta a munkavállalót. Ennek a feltételnek a fennállását az állami foglalkoztatási szerv igazolja, az álláskereső személy kérelmére. A foglalkoztató az igazolás birtokában érvényesítheti a szochokedvezményt.

 

Forrás: adozona.hu